Powiadomienie zarządu nieruchomości

Pytanie:

Współwłaściciel (współwłasność w częściach ułamkowych) nieruchomości sprzedaje swój udział w nieruchomości. Jakie obowiązują formy i procedura powiadomienia pozostałych współwłaścicieli i zarządcy nieruchomości? Czy należy uznać, że wystarczającym do wywodzenia skutków jest ustne oświadczenie sprzedającego, że udział został sprzedany? Jaki wpływ na dokonaną transakcję i skutki prawne ma wpis do księgi wieczystej? Czy można domagać się okazania (złożenia kserokopii) aktu notarialnego do czasu ujawnienia wpisu w księdze wieczystej? Nie zostały wyodrębnione lokale, nie powstała wspólnota.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Współwłaściciel ma prawo rozporządzania swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Ani zgoda, ani zawiadomienie nie jest warunkiem skutecznego zbycia udziału. Warunkiem jest natomiast sporządzenie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Natomiast względy praktyczne zmuszą nabywcę nieruchomości do udokumentowania pozostałym współwłaścicielom, iż stał się on nowym współwłaścicielem danej nieruchomości. Współwłaściciele mogą bowiem nie zgodzić się na wejście nabywcy na teren, gdyż nie będą wiedzieli, iż jest on właścicielem. Wpis do księgi wieczystej nie wpływa na ważność sprzedaży udziału. Jest jednak gwarancją większej ochrony prawa własności nabywcy udziału. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

Nie ma też obowiązku zawiadamiania zarządcy nieruchomości. Zarządca może domagać się udokumentowania prawa własności, jeśli jest zarządcą wspólnoty mieszkaniowej. Jednak także w tym przypadku za przedstawieniem mu dokumentu potwierdzającego nabycie udziału. Będzie to odpis aktu notarialnego lub odpis z księgi wieczystej; może być też ksero tych aktów. Należy jednak jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż brak tych zawiadomień nie ma żadnego wpływu na skuteczność nabycia udziału. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY