Powierzenie zarządu Wspólnoty osobie prawnej

Pytanie:

W akcie notarialnym wykupu własności lokalu zawarto w jednym z paragrafów zapis, że nabywcy, działając na podst. Art. 18 UWL powierzają sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (dotychczas 100-rodzinny budynek był własnością WAM). Czy w świetle tego zapisu oraz w świetle Art. 18 ust. 3 ma zastosowanie do naszej Wspólnoty Mieszkaniowej Art. 20 UWL dotyczący powołania Zarządu? Czy powierzenie zarządu WAM to to samo co istnienie Zarządu? Czy nie można już wybierać Zarządu wg UWL np. spośród właścicieli lokali ? Czy taki zapis w Akcie notarialnym anuluje możliwość wybierania Zarządu wg Art. 20 lub jest w sprzeczności z wybraniem Zarządu wg Art. 20 i dalszych? 2. Na pierwszym Zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej powołano Zarząd spośród właścicieli lokali. Wszyscy właściciele lokali (100 rodzinnego budynku) - jest ich ok 45 - podpisali jednak Akt notarialny z paragrafem, że powierzają zarząd Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Nie znając znaczenia takiego zapisu wybrali właśnie "swój" Zarząd. Czy to nie jest w kolizji z prawem ? Jak zgodnie z przepisami należy z tego teraz wybrnąć w wypadku odpowiedzi na pierwsze pytanie, że oba rodzaje zarządów wykluczają się ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powołany w pytaniu art. 18 ustawy o własności lokali nie jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że można z niego skorzystać ale nie ma takiej konieczności. Z przedstawionej sytuacji wynika, iż zarząd nieruchomością został powierzony osobie prawnej. Sytaucja taka nie oznacza, iż nie ma już "odwrotu" z wybranego sposobu zarządu nieruchomością. Art. 18 w ustępie 2a stanowi, iż zmiana ustalonego tak sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Zasady, które narzuca ustawa o własności lokali (dotyczące sposoby wykonywania zarządu) mają zastosowanie wtedy, gdy brak umowy powierzającej zarza nieruchomośćią. W tej sytuacji faktycznej, należy stwierdzić, iż art. 20 ustawy o własności lokali nie będzie miał zastosowania, gdyż została zawarta umowa, co wyklucza stosowanie przepisów o zarządzie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: