Powstanie spółki cywilnej

Pytanie:

Kiedy powstaje spółka cywilna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosunek spółki cywilnej powstaje w wyniku zawarcia umowy. Taka umowa jest jedynym i konstytutywnym zdarzeniem kreującym spółkę. Wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika na skutek jego przystąpienia do już istniejącej spółki wymaga zawiązania nowej umowy spółki cywilnej. Nie wystarcza sama modyfikacja umowy przez dodanie do niej samego aneksu. Ponieważ istotą umowy spółki jest zobowiązanie się wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez zachowanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów należy uznać, że spółka cywilna jest porozumieniem określonych osób i tworzy określoną wspólnotę tych osób opartą na współwłasności łącznej majątku. Poszerzenie składu osobowego jest możliwe tylko i wyłącznie przez zawarcie nowej umowy między dotychczasowymi i nowymi wspólnikami. Przystąpienie bowiem kolejnej osoby oznacza nowe zobowiązania nowego, innego składu wspólników z pełnymi tego konsekwencjami. Nie jest to więc zmiana umowy (jej warunków), ale zmiana stron stosunku zobowiązaniowego, czyli nowa umowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: