Późniejsza wpłata na fundusz remontowy-odsetki

Pytanie:

Czy administracja ma prawo naliczać odsetki za późniejsze wpłaty na fundusz remontowy? Nie ma zaległości w opłatach za remonty. Czy administracja ma prawo skierować sprawę do sądu za brak wpłat na fundusz remontowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opłaty na fundusz remontowy, do których właściciel mieszkania lub osoba korzystająca z niego na innej podstawie się zobowiązała, powinny być wpłacane w terminie. W razie nieuiszczenia tych opłat wierzyciel (administracja) ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie od dłużnika, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli dłużnik uiścił wszystkie opłaty na fundusz remontowy, administracja, nawet jeśli wniesie pozew do sądu o zapłatę tych należności, naraża się na oddalenie powództwa ze względu na fakt, że wierzytelność, której dochodzi administracja nie istnieje (ponieważ wszystkie opłaty zostały prawidłowo uiszczone). Administracja może jednak dochodzić skutecznie zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie opłat na fundusz remontowy (jeśli opóźnienie nastąpiło), nawet jeśli wszystkie opłaty zostały uiszczone do czasu wniesienia pozwu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jan

5.7.2016 22:21:34

Re: Późniejsza wpłata na fundusz remontowy-odsetki

A jak sie to ma z orzeczeniem SN z dnia 29,02.2016 r. Sygn. akt IV CSK 404/15 który orzekł że odsetki za czas opóźnienia nie będa dotyczyc WM takie kwestie powinny byc urególowane w umowie przy wyodrębnianiu lokali.To gdzie znajduje sie racja jeżeli u mnie od roku 2012 nic nie było robione na NW a zarządca wydawał pieniądze na cele nie związane z budynkiem,opłacał nimi zległości za media i na geodetę .


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.5.2017

  Jedna wpłata do ZUS

  Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty (...)

 • 18.5.2019

  Jakich odsetek nie można zastrzegać w umowie?

  Niedopuszczalne było zastrzeganie odsetek umownych za opóźnienie wyższych niż odsetki maksymalne określone w art. 395 § 2[1] Kodeksu cywilnego, również przed 1 stycznia 2016 r. (...)

 • 14.1.2015

  Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

  Spółdzielnie mieszkaniowe od zawsze posądzane są o zawyżanie opłat czynszowych. Zwykle mieszkańcy mieli zastrzeżenia do wysokości składek na fundusz remontowy, za który spółdzielnie (...)

 • 14.5.2018

  Zarachowanie zapłaty - jak zaliczyć wpłatę dłużnika, która nie starcza na pokrycie wszystkich długów?

  Gdy dłużnik ma kilka zobowiązań wobec tego samego wierzyciela, istotną kwestią jest okoliczność, na który z długów zaliczyć dokonaną przez dłużnika wpłatę (np. ratę), która (...)

 • 29.9.2017

  E-składka w 2018 r.

  Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października ZUS będzie wysyłał listem poleconym informacje o nowym numerze (...)