Pracodawca jako strona stosunku pracy

Pytanie:

Pracuję w spółce akcyjnej - przedsiębiorstwie wielozakładowym. Dyrektorzy oddziałów - zakładów są pełnomocnikami zarządu. Kto jest pracodawcą dla pracowników zakładów? Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje dyrektor na podstawie upoważnienia. Zakłady nie posiadają osobowości prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z definicją pracodawcy (art. 3 kodeksu pracy) pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Pracodawcą jest każda jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników we własnym imieniu. Pracodawcą jest każda osoba prawna - oprócz Skarbu Państwa - bez względu na przyjętą formę prawną, a także każda ta jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w świetle przepisów aktu prawnego powołującego ją do życia, posiada prawo samodzielnego, we własnym imieniu zatrudniania pracowników. Jednostką taką jest np. szpital, ale także wyodrębniony zakład w przedsiębiorstwie wielozakładowym, jeżeli uzyskał prawo samodzielnego zatrudniania pracowników. Prawo samodzielnego zatrudniania pracowników to prawo nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy. Zgodnie z treścią art.3[1] kodeksu pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Czynności tych dokonuje w imieniu pracodawcy bądź kierownik tej jednostki (np. dyrektor) oraz, w zakresie określonym przez kierownika, inna upoważniona osoba. Gdyby w jednostce organizacyjnej działal organ kolegialny, to będzi to wtedy zarząd tej jednostki (albo inny organ, który spełnia funkcję zarządu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: