e-prawnik.pl Porady prawne

Pracownik samorządowy

Pytanie:

Jakie konsekwencje dyscyplinarne może wyciągnąć pracodawca (starosta) wobec dyrektora placówki będącej w strukturach powiatowych, jeśli złamał on ustawę z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych - Art.6, czyli zatrudnił członka własnej rodziny (brata) na stanowisku mu podlegającym? Czy wchodzi w grę ewentualność zwolnienia tzw. dyscyplinarnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pracownik samorządowy

23.11.2004

Odpowiedzialność pracowników samorządowych za naruszenie obowiązków pracowniczych uzależniona jest od podstawy stosunku pracy. W przypadku pracowników mianowanych odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych może podlegać odpowiedzialności porządkowej bądź dyscyplinarnej. Odpowiedzialność porządkowa dotyczy naruszeń mniejszej wagi, zaś odpowiedzialność dyscyplinarna poważniejszych. W przypadku odpowiedzialności porządkowej pracownika mianowanego wymierzana jest kara upomnienia, natomiast w przypadku postępowania dyscyplinarnego mogą zostać wymierzone następujące kary: 1) nagana, 2) nagana z ostrzeżeniem, 3) nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do dwóch lat do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko, 4) przeniesienie na niższe stanowisko, 5) wydalenie z pracy w urzędzie. Wydalenie z pracy jest więc najsurowszą karą, która powinna zostać wymierzona wyłącznie w stosunku do najcięższych naruszeń. W postępowaniu dyscyplinarnym o wymiarze kary decyduje komisja dyscyplinarna. Do jej uznania należy, czy czyn zasługuje na najwyższy wymiar kary czy też nie. W każdym wypadku o wymiarze kary decyduje charakter czynu, jego ciężar oraz rodzaj naruszonego dobra lub wyrządzonej szkody. Wydaje się, że w przypadku o którym mowa w pytaniu, pracownik samorządowy mianowany, za naruszenie ustawy o pracownikach samorządowych nie powinien zostać ukarany tak surową karą. Oczywiście zależy to od ciężaru oceny naruszenia i jego skutków. W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie miesiąca od dnia uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną ani po upływie roku od dnia popełnienia takiego czynu. Wyżej przedstawiono zasady odpowiedzialności pracowników samorządowych mianowanych. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na innej niż mianowanie podstawie, podlegają odpowiedzialności porządkowej uregulowanej w przepisach kodeksu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ