Prawo pracy: Grupowa organizacja pracy

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

11.3.2009

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Przepisy nowej ustawy znajdą docelowo zastosowanie do pracodawców (...)

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

9.12.2004

Dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwalono ustawę o europejskich radach zakładowych, która to ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem jej wprowadzenia było dostosowanie prawa polskiego do prawa UE a w szczególności do Dyrektywy nr 45/1994 z dnia 22 września 1994r. (...)

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

9.12.2004

Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Możliwym jest także rozpoczęcia zatrudnienia przez nauczyciela od wyższego stopnia awansu. (...)

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna

3.12.2004

Można mieć wątpliwości, czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie jest sprzeczne z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych. Stanowi on, że pracownik samorządowy (...)

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

1.12.2004

Zgodnie z art. 23[1] w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w zakładzie (lub w jego części) w chwili przejęcia zakładu przez innego (...)