Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

Pytanie:

"Podczas kontroli wewnętrznej audytor zakwestionował przydzielanie pracownikom socjalnym odzieży ochronnej (buty zimowe, kurtka). Proszę podać przepisy regulujące kwestię przydziału odzieży ochronnej w szczególności dla pracowników socjalnych pracujących w terenie."

Odpowiedź prawnika: Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

Przepisy ustawy o pomocy społecznej w odniesieniu do pracowników socjalnych nic na ten temat nie stanowią. Ustawodawca umieścił w w/w ustawie w rozdziale II działu III „o pracownikach socjalnych” regulację wedle, której prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych, a w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, regulują przepisy ustawy - Karta Nauczyciela. Zarówno ustawa o pracownikach samorządowych jak i Karta Nauczyciela nie zawierają regulacji na temat odzieży ochronnej. Obie ustawy odsyłają w zakresie nieuregulowanym do przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z art. 2377 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Państwa przypadku może zachodzić jedynie przesłanka pierwsza. Pamiętać należy, że zasadą jest wykonywanie pracy we własnej odzieży, odstępstwo od tej zasady należy traktować jako wyjątek, a ciężar wykazania wyjątkowości spada na pracodawcy. Szczegółowe określenie rodzajów odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na określonych stanowiskach pracy, następuje w akcie wewnątrzzakładowym. Pracodawca ma obowiązek, zgodnie z art. 237 8 § 1, określić rodzaje odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na konkretnych stanowiskach pracy. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w terenie taka odzież robocza może być niezbędna z uwagi na przesłankę pierwszą. Nie jesteśmy w stanie ocenić natomiast zasadności wysokości wydatków na odzież roboczą.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Barbara 2011-11-19 21:25:53

    Jestem pracownikiem socjalnym,w bieżącym roku przebywalam na półrocznym zwolnieniu lekarskim i mam pytanie ,czy ekwiwalent za odzież powinnam otrzymać w pelnej wysokości czy tylko częściowo. Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi,za co z góry dziękuję


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika