e-prawnik.pl Porady prawne

Działalność gospodarcza pracownika samorządowego

Pytanie:

Pracownik zajmuje stanowisko tłumacza w starostwie powiatowym. Ponadto prowadzi on działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie tłumaczeń zwykłych i przysięgłych oraz hurtowej sprzedaży warzyw i owoców. Pracodawca (starostwo) żąda ograniczenia zakresu prowadzonej działalności - UWAGA - jedynie do usług tłumaczenia. Czyli starostwo nie chce się zgodzić na prowadzenie sprzedaży hurtowej, a jednocześnie akceptuje "konkurencyjne" jakby się wydawało, usługi tłumaczenia. Czy starostwo może żądać ograniczenia działalności w zakresie czynności (handel) nie związanych i nie kolidujących z obowiązkami pracowniczymi tłumacza? Czy sprawy te regulują jakieś inne przepisy niż art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych? Jak w tej sytuacji może zachować się pracownik, aby nie stracić pracy w starostwie, a jednocześnie nie ograniczać swojej działalności w zakresie sprzedaży hurtowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza pracownika samorządowego

9.1.2007

Zgodnie z powołanym artykułem w pytaniu pracownik samorządowy jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik samorządowy jest obowiązany określić jej charakter. Obowiązany jest on również składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany złożyć pracodawcy samorządowemu w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. Niezłożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Pracodawca samorządowy nie ma prawa zakazywać prowadzenia działalności gospodarczej pracownikowi samorządowemu. W Polsce istnieje zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczenia mogą wynikać z ustawy i być związane np. z bezpieczeństwem kraju czy spełnieniem dodatkowych wymagań rejestracyjnych. Nie jest uzasadnioną przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika.

Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Samo tłumaczenie tekstów czy prowadzenie sklepu nie spełnia tych przesłanek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ