Prawa autorskie zależne

Pytanie:

Klient chce zakupić od spółki z o.o. prawa autorskie, w szczególności prawa zależne. Co oznacza pojęcie autorskie prawa zależne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Autorskie prawa zależne przysługują osobie, która opracowała uprzednio już stworzony utwór, który chroniony jest prawami autorskimi innej osoby. Opracowaniem jest przykładowo tłumaczenie, przeróbka, adaptacja (art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), przeniesienie na inną technikę artystyczną, układ muzyczny, przeróbki na mechaniczne instrumenty muzyczne oraz przeniesienia na film (art. 3 ustawy o prawie autorskim z 1952 roku). Za opracowanie nie uważa się natomiast utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem (art. 2 ust. 4 ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych). 

Twórcy opracowania przysługują prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego (art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych). Jednakże rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. (art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych).

Co ważne na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego (art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych).

Reasumując, prawo do opracowania określane jest mianem prawa zależnego z tego powodu, że wykonywanie niektórych uprawnień majątkowych do opracowania zależy od zezwolenia twórcy macierzystego. Uprawnienia te niewątpliwie przestają mieć charakter zależny po wygaśnięciu praw majątkowych do utworu macierzystego. Z prawa do autorstwa opracowania wynika możność domagania się, by nikt nie przywłaszczał sobie autorstwa i by każdy honorował je przez ujawnienie przy okazji rozpowszechniania. Twórcy opracowania przysługuje też prawo do integralności opracowania oraz decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności. Wszystkie zasady dotyczące ochrony praw osobistych twórców samodzielnych w pełni odnoszą się do ochrony praw osobistych autora opracowania, co więcej, ochrona praw osobistych przysługuje twórcy opracowania także wobec twórcy macierzystego i to niezależnie od uzyskania zgody na rozpowszechnianie opracowania. Twórca opracowania może korzystać także z ochrony na gruncie praw autorskich majątkowych i dochodzić roszczeń od osób naruszających jego prawo. Jedynie do rozpowszechniania i korzystania z opracowania niezbędne jest zezwolenie twórcy dzieła opracowanego. Przyjmuje się, iż zbycie prawa autorskiego zależnego jest także jego rozpowszechnieniem, zatem w chwili zbycia zbywca powinien dysponować już zezwoleniem twórcy (zob. E.Traple [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2001, wyd. II.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: