Prawa i obowiązki dozorcy nieruchomości

Pytanie:

Jakie prawa i obowiązki przysługują dozorcy ruchomości, ustanowionemu w postępowaniu egzekucyjnym?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dozorcy przysługują następujące prawa i obowiązki:

- obowiązek przechowywania oddanych pod dozór ruchomości z taką starannością, aby nie straciły na wartości, i oddanie ich na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sądu albo na zgodne wezwanie obu stron – art. 856 § 1 k.p.c.

- prawo zmiany miejsca przechowania rzeczy za uprzednią zgodą komornika – art. 856 § 2 k.p.c.

- prawo żądania zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem oraz wynagrodzenia za dozór odpowiednio do poniesionych trudów. Sumę wydatków i wysokość wynagrodzenia ustala komornik, o czym zawiadamia strony i dozorcę. Sumę wydatków i wysokość wynagrodzenia ustala komornik, o czym zawiadamia strony i dozorcę – art. 858 k.p.c.

- wraz z obowiązkiem zachowania należytej staranności przy wykonywaniu dozoru wiąże się odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności – art. 857 § 1 k.p.c.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: