e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo ochronne na pomysł racjonalizatorski

Pytanie:

Jak wygląda ochrona praw autorskich w przypadku pomysłów racjonalizatorskich?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo ochronne na pomysł racjonalizatorski

7.1.2003

Ochrona pomysłów racjonalizatorskich przewidziana jest w ustawie prawo własności intelektualnej. Przepisy tej ustawy przewidują mozliwość przyjmowania przez przedsiębiorców projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalanym przez siebie regulaminie racjonalizacji. Za projekt racjonalizatorski ustawa rozumie każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. W regulaminie, o którym powyżej, przedsiębiorca określa co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się w przedsiębiorstwie za projekty racjonalizatorskie, a także sposób załatwiania zgłoszonych projektów i zasady wynagradzania twórców tych projektów. Autorowi projektu racjonalizatorskiemu przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości i na zasadach okreslonych w regulaminie, a ponadto prawo do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Prawo ochronne na pomysł racjonalizatorski

Janek

11.4.2010 22:44:12

Re: Prawo ochronne na pomysł racjonalizatorski

Mam pomysł na bezpieczny akumlator w samochodzie. Pod wpływem uderzenia całkowicie się rozłącza. Jak prawnie to załatwić.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ