Prawo pierwokupu ANR i decyzja o zagospodarowaniu

Pytanie:

Chcemy zakupić nieruchomość będącą działką o statusie rolnym. W takiej sytuacji prawo pierwokupu posiada Agencja Nieruchomości Rolnych. Czy w momencie uzyskania warunków zabudowy wydanych przez gminę na tę działkę, ANR traci prawo pierwokupu? Jakie przepisy regulują te kwestię?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla danej działki nie ma żadnego wpływu na prawo pierwokupu przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych. Stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się też w decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 19.5.2011

  Prawo pierwokupu

  Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo (...)

 • 24.8.2010

  Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej (...)

 • 11.1.2008

  Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

  Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu (...)

 • 12.4.2012

  Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój (...)