e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

Pytanie:

Jakie przepisy warunkują uzyskiwanie danych z ksiąg wieczystych? Czy każdy ma prawo uzyskać informacje zawarte w księdze, czy są one udzielane tylko właścicielowi nieruchomości? Kto może uzyskać wypis z księgi wieczystej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

8.4.2003

Jedną z zasad rządzących księgami wieczystymi jest zasada jawności. Wszystkie kwestie związane z księgami wieczystymi regulowane są ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361 ze zmianami). Art. 2 tej ustawy stanowi, iż księgi wieczyste są jawne. Oznacza to, że osoby trzecie mają ogólny dostęp w celu zbadania stanu prawnego nieruchomości. Toteż wgląd do ksiąg wieczystych jest możliwy bez ograniczeń, natomiast odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza oraz organu rządowej administracji ogólnej i zarządu gminy. Nie może być tak, iż wypis z księgi wieczystej mógłby uzyskać tylko właściciel nieruchomości, gdyż przeznaczeniem ksiąg wieczystych jest ujawnienie stanu prawnego nieruchomośći przede wszystkim przed osobami trzecimi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ