Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

Pytanie:

Jakie przepisy warunkują uzyskiwanie danych z ksiąg wieczystych? Czy każdy ma prawo uzyskać informacje zawarte w księdze, czy są one udzielane tylko właścicielowi nieruchomości? Kto może uzyskać wypis z księgi wieczystej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jedną z zasad rządzących księgami wieczystymi jest zasada jawności. Wszystkie kwestie związane z księgami wieczystymi regulowane są ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361 ze zmianami). Art. 2 tej ustawy stanowi, iż księgi wieczyste są jawne. Oznacza to, że osoby trzecie mają ogólny dostęp w celu zbadania stanu prawnego nieruchomości. Toteż wgląd do ksiąg wieczystych jest możliwy bez ograniczeń, natomiast odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza oraz organu rządowej administracji ogólnej i zarządu gminy. Nie może być tak, iż wypis z księgi wieczystej mógłby uzyskać tylko właściciel nieruchomości, gdyż przeznaczeniem ksiąg wieczystych jest ujawnienie stanu prawnego nieruchomośći przede wszystkim przed osobami trzecimi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Elżbieta

24.9.2018 10:24:13

Re: Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

Nie do końca - jeśli chcesz przeglądać kw online na stronie rządowej - musisz mieć jej numer. Z kolei numeru nie dostaniesz ot tak, potrzebny Ci interes prawny. ale z drugiej str, skoro do samego sprawdzenia kw wystarczy numer i nikt nie pyta skąd ten numer masz, to sobie go możesz znaleźć ale odpłatnie tu https://hipoteki.pl/ i potem już sobie przeglądasz księgę nawet na stronie rządowej.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: