Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

Pytanie:

Prezes zarządu sp. z o.o. złożył wypowiedzenie stosunku pracy z końcem stycznia 2007 w związku z przejściem na emeryturę. Po przyznaniu przez ZUS emerytury zamierza ponownie się zatrudnić w spółce jako prezes zarządu. Czy jest to dopuszczalne, a jeśli tak, to jaki okres musi upłynąć między datą odejścia a ponownym zatrudnieniem? Czy przysługuje mu jednomiesięczna odprawa emerytalna? Czy spółka musi wyznaczyć p.o. prezesa pod jego nieobecność?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. 

Bezsprzecznie więc stosunek pracy musi ustać przed przejściem na emeryturę. Przepisy nie wymagają jednak zachowania określonych terminów między rozwiązaniem stosunku pracy a jego ponownym nawiązaniem. Należy jednak uznać, iż ponownie stosunek pracy może zostać nawiązany dopiero po dniu nabycia prawa do emerytury. Pracownik nabywa prawo do emerytury także, gdy ma zamiar ponownie nawiązać stosunek pracy z tym samym pracodawcą.

Pracownik nabywa także prawo do odprawy emerytalnej, gdy ma zamiar ponownie nawiązać stosunek pracy z tym samym pracodawcą.

Zasadniczo przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują obowiązku wyznaczania spośród członków zarządu prezesa. Jeśli zarząd ma wymaganą umową spółki ilość osób w składzie, może skutecznie reprezentować spółkę.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY