Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

Pytanie:

AAA Spółka z o.o. od dnia założenia prowadziła działalność produkcyjno-handlową. W 2006 roku wydzielona została do nowego podmiotu gospodarczego działalność handlowo-marketingowa. Spółka AAA stała się tym samym przedsiębiorstwem wyłącznie produkcyjnym. Dotychczas AAA Spółka z o.o. nosi nazwę, która jest jednocześnie nazwą zarejestrowanego znaku towarowego, którego właścicielem jest i był zawsze inny podmiot, a w tej chwili jest nim firma handlowo-marketingowa. Tym samym nie jest wskazanym, aby spółka produkcyjna AAA nadal nosiła swoją, pierwotną i obecną nazwę oraz stosowała trade mark podmiotu handlowego, który produkty ze swojej oferty może zlecać do produkcji również innym przedsiębiorstwom produkcyjnym. Jaka jest procedura i konieczne do podjęcia kroki, aby zmienić nazwę AAA Spółka z o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Firma (nazwa) spółki zawarta jest w umowie spółki oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dlatego też chcąc zmienić firmę spółki należy (art. 255 § 1 k.s.h.):

  1. dokonać zmiany umowy spółki,
  2. zarejestrować zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany umowy spółki dokonuje się poprzez podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały zmieniającej jej treść. Uchwała taka musi zostać podjęta większością co najmniej 2/3 głosów, chyba że w umowie spółki przewidziano surowsze warunki (art. 246 § 1 k.s.h.). Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos. Natomiast na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden głos. Umowa spółki może jednakże w obu przypadkach stanowić odmiennie (art. 242 k.s.h.). Należy również pamiętać o tym, iż uchwała o zmianie umowy spółki musi zostać zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza (art. 255 § 3 k.s.h.).

Z uwagi na obowiązek dołączenia do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym tekstu jednolitego umowy spółki, warto podjąć również uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego umowy spółki uwzględniającego ostatnie zmiany umowy. Nie jest ro wszakże konieczne, bowiem do tekstu jednolitego dołączanego do wniosku nie stosuje się przepisów o formie umowy spółki. Może on być zatem sporządzony nawet w formie zwykłej pisemnej (art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Ad. 2

Po podjęciu uchwały o zmianie umowy spółki, należy dokonać stosownej aktualizacji danych zapisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Używamy do tego formularza KRS-Z3 "Wniosek o zmianę danych podmiotów w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna". W Części A i B wniosku wpisujemy dane spółki i wnioskodawcy - firmę spółki wpisujemy w dotychczasowym brzmieniu. W Części C, pole C.1 - wpisujemy nową firmę spółki, a w polu C.4 - informacje o zmienionym paragrafie w umowie spółki. Jeżeli dokonano również innych zmian należy wypełnić stosowne pola Części C, bądź dołączyć odpowiednie załączniki.

W Części D, pole D.1.2. wpisujemy załączniki. W przypadku zmiany firmy spółki, będą to:

  • Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, bądź uchwała - w formie aktu notarialnego,
  • tekst jednolity umowy spółki,
  • dowód uiszczenia opłat.

Od wniosku należy uiścić następujące opłaty:

  • 400 zł - opłata sądowa od wniosku,
  • 250 zł - opłata za ogłoszenie zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłaty wnosi się na konto sądu, w którym prowadzone są akta rejestrowe spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: