e-prawnik.pl Porady prawne

Prokura a odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Pytanie:

Czy w momencie ustanowienia prokury jednoosobowej zmienia się odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. będących jednocześnie członkami zarządu ? W jakim zakresie prokurent zobligowany jest do zaspokojenia zobowiązań wynikających z jego działań? W jakich sytuacjach za działania prokurenta odpowiadają członkowie zarządu, którzy go powołali?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prokura a odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Ustanowienie prokury jednoosobowej lub łącznej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wpływa na zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec podmiotów trzecich. Bezwzględnie bowiem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada zarząd. Prokurent nie jest zobligowany do przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, na przykład zamiast zarządu spółki. Prokura jest jedynie swoistego rodzaju pełnomocnictwem uprawniającym do działania w imieniu spółki. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której prokurent ponosił będzie odpowiedzialność wobec samej spółki - np. za działanie na jej szkodę.

Potrzebujesz porady prawnej?