e-prawnik.pl Porady prawne

Protokół ze zgromadzenia wspólników

Pytanie:

Spółka z o.o. posiadająca 70 tyś. kapitału zakładowego i dwóch udziałowców. Czy każde Zgromadzenie Wspólników musi być protokołowane, czy wystarczy, że w dokumentacji spółki będą tylko uchwały Zgromadzenia Wspólników?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Protokół ze zgromadzenia wspólników

15.12.2006

Zgodnie z art. 248 ksh, uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. Uchwały pisemne, powzięte powzięte zgodnie z art. 227 § 2, zarząd wpisuje do księgi protokołów.

Zatem, z każdego zgromadzeniu wspólników powinien zostać sporządzony protokół. Proszę zauważyć, że protokół (zawierający treść uchwały) jest czymś więcej niż sama uchwała, zawiera on bowiem dodatkowe elementy. Taki właśnie dokument powinien znajdować się w księdze protokołów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ