Prowadzenie działalności na podstawie umowy komisu

Pytanie:

Jeżeli prowadząc sklep chcę wziąć towar na zasadach komisu to powinnam zawrzeć umowę współpracy na zasadach komisu z np. producentem danego towaru, czy podpisać umowę kupna/sprzedaży na szczególnych warunkach. Proszę o przykład/wzór takiej umowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z podstawową zasadą obowiązującą na gruncie prawa zobowiązań jest zasada swobody umów. Zgodnie z nią, strony mogą swobodnie kształtować łączący je stosunek prawny byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W związku z tym możliwe jest zawarcie umowy, zgodnie z którą, producent otrzyma zapłatę za dostarczony towar dopiero po sprzedaniu go w Pani sklepie. W związku z zasadą swobody umów nie ma większego znaczenia nazwa tej umowy. Decydujące będą w tym względzie postanowienia i warunki tej umowy. Ponieważ serwis internetowy www.e-prawnik.pl nie świadczy usług prawniczych, nie jest możliwe sporządzenie na Pani zlecenie przykładowego wzoru przedmiotowej umowy. Możliwe jest posłużenie się gotowymi wzorami pism znajdującymi się na serwisie i odpowiednie ich przeredagowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Maciej

16.2.2010 15:1:36

Re: Prowadzenie działalności na podstawie umowy komisu

Witam, czy przy takiej umowie - nazwijmy ją komisową - komisant może dysponować rzeczami oddanymi w komis w dowolnym zakresie? Np. wykorzystywać je do reklamy lub promocji?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: