Przeciwwskazania do wykonywania pracy

Pytanie:

Zgodnie z art. 229 paragraf 4 kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jak wobec tego powinien postąpić pracodawca w przypadku, gdy lekarz w związku z badaniami kontrolnymi nie dopuścił pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy? Co można \"zrobić\" z tym problemem, a tym samym z pracownikiem, który nie otrzymał jednocześnie zwolnienia lekarskiego od pracy do czasu ewentualnego rozwiązania umowy o pracę z powodu braku zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy, a pracodawca nie ma możliwości zatrudnienia na innym stanowisku (o ile będzie dopuszczony przez lekarza)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisanej sytuacji pomocny może być wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 1999 r. I PKN 469/99. Zgodnie z jego pierwszą tezą „Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę. Wynikałoby z tego, iż nie jest konieczne oczekiwanie na wydanie pracownikowi ewentualnie zwolnienia lekarskiego dla dokonania uzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę. Same przeciwwskazania są ku temu dostatecznym uzasadnieniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: