Przedawnienie a pozew w niewłaściwym sądzie

Pytanie:

Pozew został złożony do niewłaściwego miejscowo sądu. Czy złożenie pozwu do niewłaściwego sądu (lub wydziału) przerywa bieg przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Istotą jest by czynność została podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, które podlega przedawnieniu. Sąd nie jest powołany do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, które zostały przekazane do właściwości innych organów. Dotyczy to także sądu powszechnego, jeżeli sprawy te należą do sądów szczególnych. Niewłaściwość rzeczowa lub miejscowa sądu albo niewłaściwość trybu do rozpoznania konkretnej sprawy nie ma wpływu na przerwę przedawnienia. Wniesienie zatem pozwu, który odpowiada wszystkim wymogom a został wniesiony do niewłaściwego sądu przerywa bieg terminu przedawnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: