Przedawnienie abonamentu RTV

Pytanie:

Bardzo dawno temu osoba zarejestrowała odbiornik RTV. Może to był rok 1982. Po pewnym czasie zaprzestała opłacać abonament RTV, który już ok. 15 lat nie jest opłacany. Były wysyłane wezwania do zapłaty listem zwykłym. Na jakich zasadach następuje przedawnienie należności z tytułu abonamentu RTV? Proszę o podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiadając na zadane pytanie, należy wskazać, że abonament RTV jest świadczeniem wynikającym nie z przepisów cywilnoprawnych, lecz administracyjnych, jest to danina publicznoprawna. W związku z powyższym, do przedawnienia tej opłaty nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego. Ustawa o opłatach abonamentowych, dotycząca kwestii abonamentu również nie zawiera przepisów dotyczących przedawnienia tej opłaty.
Jeżeli by uznać, że abonament ma charakter podatku, to można argumentować, że będzie się on przedawniał stosownie do przepisów art. 70 Ordynacji Podatkowej po upływie 5 lat od zakończenia roku, w którym miał być zapłacony.
W tym miejscu należy jednak podkreślić, że stosowanie do abonamentu terminów przedawnienia z Ordynacji Podatkowej również może być przedmiotem kontrowersji, a to ze względu na wyraźne brzmienie ustawy o opłatach abonamentowych, zgodnie z którą, Ordynację Podatkową stosuje się w przypadku naliczania odsetek od tej opłaty (ustawa o opłatach abonamentowych nie przewiduje, by Ordynację stosować w innym zakresie), nie mniej jednak w razie wszczęcia egzekucji, można próbować powoływać się na ten przepis, argumentując, że opłata abonamentowa jest podatkiem.
Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z mocy prawa, bez potrzeby wydawania odrębnej decyzji organu podatkowego w przedmiocie stwierdzenia przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: