e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie należności operatora telefonii

Pytanie:

Na osobie ciąży zobowiązanie z tytułu braku zapłaty faktur za telefon komórkowy (drugie półrocze 1999 r.). Operator telefonii komórkowej sprzedał dług firmie windykacyjnej w dniu 30.08.2001 r. Firma windykacyjna wysłała wezwanie do zapłaty w maju 2002 r. W sierpniu 2006 r. ta sama firma windykacyjna wysłała dłużnikowi informację o wszczęciu postępowania przedsądowego. Czy w opisanej wyżej sytuacji firma windykacyjna ma podstawy prawne do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie należności operatora telefonii

27.9.2006

 Ogólna norma prawa cywilnego w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnych przewiduje, iż jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Pojawiają się jednak poglądy, iż w stosunku do roszczeń związanych z zapłatą za świadczenie usług telefonii komórkowej przez podmiot zawodowy trudniący się taką działalnością mamy do czynienia ze szczególnym uregulowaniem terminu przedawnienia. Mowa o nim w art. 751 kodeksu cywilnego. Wedle jego treści, z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju. Obojętne zatem, czy roszczenie opisane w pytaniu rozważymy na podstawie art. 118 kc, czy art. 751 kc, stan faktyczny opisany w pytaniu wskazuje, że firma windykacyjna, która nabyła dług związany z zapłatą za usługi operatora telefonii komórkowej nie może w chwili obecnej skutecznie domagać się zapłaty od osoby zobowiązanej ze względu na upływ terminu przedawnienia. Warto przy tym pamiętać, że przedawnienia nie bierze się pod uwagę niejako "z urzędu" - aby uwolnić się od obowiązku zapłaty zobowiązany winien podnieść zarzut przedawnienia określonego roszczenia przed sądem lub w trybie przedsądowym - w korespondencji z wierzycielem. Reasumując, w wypadku podniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia firma windykacyjna nie będzie mogła skutecznie żądać od niego zapłaty na podstawie faktur wystawionych w drugim półroczu 1999 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Przedawnienie należności operatora telefonii

Aleksander

18.4.2014 12:24:26

Re: Przedawnienie należności operatora telefonii

Orange wysłala do firmy windykacyjnej zobowiazanie za żekomo moje telefony szt.5, nigdy nie podpisywałem umowy.Naleznośc za 2002r ,co mam zroboć aby mnie firma windykacyjna nie oddała mnie do sądu i jak to wyjaśnic.Orange nie dostarczył mi zadnej kopi umów pomimo mojej prosby.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ