Przejęcie zakładu pracy a świadectwo pracy

Pytanie:

"Pracowałem w restauracji, będącej na licencji. Po pewnym czasie właściciel stracił licencję i restaurację przejęła korporacja. Dotychczasowy właściciel "rozpłynął" się w powietrzu i pracownicy nie otrzymali świadectwa pracy. Czy świadectwo pracy może zostać wydane przez kogoś w zastępstwie (w tym wypadku korporację)?"

Odpowiedź prawnika: Przejęcie zakładu pracy a świadectwo pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jeżeli tego nie uczyni, to pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie poniesionej z tego tytułu szkody. Zagrożone jest to również karą grzywny. Zasadniczo roszczenie to przysługuje tylko w stosunku do pracodawcy. Nabywca restauracji (korporacja?) mogłaby w pewnych okolicznościach zostać uznana za podmiot, który dokonał przejęcia zakładu pracy, a tym samym wstąpił w miejsce dotychczasowego pracodawcy w stosunki pracy z dotychczasowymi pracownikami. Wówczas jako nowy pracodawca mógłby wystawić świadectwa pracy obejmujące także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Tyle, że jeśli w istocie doszłoby do przejęcia zakładu pracy to wystawienie świadectw pracy byłoby bezprzedmiotowe ponieważ stosunek pracy z dotychczasowymi pracownikami nie ustał.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika