Przejęcie zobowiązania współmałżonka

Pytanie:

"Wobec mojej żony jest prowadzone postępowanie komornicze. Oczywiście, chcemy to spłacić tak szybko, jak tylko możliwe, ale niestety nie jesteśmy tego w stanie zrobić jednorazowo i szybko. Chciałbym jednak przejąć te zobowiązania na siebie. Mamy wyłączoną wspólność majątkową. Mam zamiar dla każdego z wierzycieli zaproponować ugodę, w której przejmuję to zobowiązanie w całości na siebie i zobowiązuję się do spłaty tego zobowiązania w określonych w ugodzie ratach. Do każdej ugody chcę dołączyć swój weksel i deklarację wekslową po to, aby wierzyciel czuł się bezpieczny. Chciałbym, aby po podpisaniu takiej ugody wierzyciel zawiesił postępowanie komornicze. 1. Czy przejęcie takiego zobowiązania jest możłiwe i czy w takim przypadku w całości zostaje ono zdjęte z żony? 2. Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę w tego typu ugodzie?"

Odpowiedź prawnika: Przejęcie zobowiązania współmałżonka

Treść pytania wskazuje na klasyczny przykład konstrukcji prawnej przejęcia długu, o której mowa w art. 519 kodeksu cywilnego. Przejęcie długu może nastąpić albo przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika (oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron), albo przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela. W tym wypadku oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron. Jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Jak wynika z powyższego do przejęcia długu w przedstawionej sytuacji konieczna jest „zgoda” wierzyciela wyrażona albo w formie zawartej z Panem umowy lub osobnego oświadczenia woli zawierającego zgodę. Warto zatem rozpocząć negocjacje z wierzycielem na temat kształtu ewentualnego porozumienia w przedmiocie przejęcia długu współmałżonka. Po uzyskaniu aprobaty wierzyciela należy spisać umowę przejęcia długu, określając dokładnie zobowiązanie. Zgoda małżonki (w przypadku umowy miedzy Panem a wierzycielem) lub wierzyciela (w przypadku umowy zawartej między Panem a małżonką) może być wyrażona zarówno przed zawarciem umowy o przejęcie długu, jak i po jej zawarciu (art. 63 § 1 kc). Zgoda wyrażona po zawarciu umowy ma moc wsteczną od chwili zawarcia umowy.

Wypada zauważyć, że zawieszenie lub umorzenie egzekucji leżało będzie również w swobodnym uznaniu wierzyciela (820). Gdyby wyraził on zgodę na zawieszenie egzekucji w stosunku do małżonki, warto wpisać odpowiednie oświadczenie do treści umowy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika