Przekazanie akt do archiwum

Pytanie:

Dwadzieścia cztery lata temu kupiłem ciągnik rolniczy na przetargu. Dowód rejestracyjny oraz zakupu zaniosłem do wydziału komunikacji, jednak bez zamiaru rejestracji gdyż nie zamierzałem jeździć nim po drogach. Pojazd został wciągnięty do ewidencji pojazdów a mi wydano dowód z numerem ewidencyjnym pojazdu, numerami nadwozia i silnika, jednak bez numeru rejestracyjnego, oraz właściwymi pieczęciami. Dowód ten był przekreślony i opisany jako unieważniony. Obecnie zgłosiłem się do wydziału komunikacji z zamiarem zarejestrowania pojazdu. Pracownicy wydziału komunikacji ostrzegli mnie że wydział nie ma obowiązku trzymania dokumentów tak długo i że na pewno ich nie znajdą a więc nie da się zarejestrować pojazdu. Kierują mnie abym szukał dokumentów zakupu pojazdu w urzędzie komunikacji w którym zarejestrowany był ciągnik przed 24 latami. Czy to nie jest niedorzeczne? Przecież ja mam dokument urzędowy. Dlaczego na podstawie jego nie zostanie zarejestrowany ciągnik. Urzędnikom nie chce szukać się dokumentów to wysyłają mnie w pole! Co w tej sytuacji mogę zrobić ? Czy rzeczywiście rejestracja jest niemożliwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rejestracji dokonuje się, co do zasady, na podstawie dowodu własności pojazdu. Jak rozumiemy problemem w Pańskiej sprawie jest to, że nie posiada Pan dowodu nabycia pojazdu. Zatem, powinien Pan się postarać o dowód własności. W chwili obecnej, dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz napływająca do nich jest przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne przez pewien okres, a po tym zaś okresie: 

 1. dokumentacja stanowiąca materiał archiwalny jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych, 
 2. dokumentacja inna może ulec brakowaniu (brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatności do celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę. ). 

Rzeczową klasyfikację oraz kwalifikację dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania, wytwarzanej i gromadzonej przez organy i jednostki organizacyjne zawierają jednolite rzeczowe wykazy akt. Wykazy akt w organach i jednostkach organizacyjnych stanowią podstawę rejestracji i gromadzenia dokumentacji w akta spraw. Zatem, powinien Pan dowiedzieć się, co stało się z dokumentami przedstawionymi przez Pana – czy są one jeszcze przechowywane w urzędzie, czy też mogły zostać przekazane do archiwum. Informacje te powinny znajdować się w wykazie akt.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ola

20.1.2012 12:9:45

Re: Przekazanie akt do archiwum

jak zarejestrowac ciagnik majac tylko akt darowizny zakupiony od juz zmarlego sprzedawcy...???? Ciagnik nie byl nigdy rejestrowany (ok.20lat) wlasciel zmarl ale napisal akt darowizny dla zięcia i co teraz zrobic by udalo sie go zarejestrowac??? gdzie sie w tym celu udac??? prosze o szybka odpowiedz:)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 5.10.2017

  Więcej pieniędzy i mianowań dla urzędników

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach (...)

 • 28.11.2006

  Przekazanie i zużycie towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy a VAT

  Obecne brzmienie przepisów oznacza, że wszelkie przekazanie przez podatnika towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu. Ponieważ przekazanie towarów (...)

 • 27.11.2018

  Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony (...)

 • 30.11.2007

  Dla kogo renta strukturalna?

  Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? (...)