Przekroczenie prędkości stwierdzone fotoradarem

Pytanie:

Przekroczyłem prędkość o 5 km/h, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50km/h. Jeśli fotoradar zrobiłby mi zdjęcie w tym momencie to do ilu dni mam prawo czekać na wyjaśnienie wykroczenia, a jeśli zdjęcie przyjdzie po 30 dniach, jakie mam prawo potem? W taryfikatorze wykroczeń takie wykroczenie jest traktowane jako do 10 km/h. W związku z tym, co z błędem pomiaru? Przecież istnieją błędy odczytu z licznika samochodowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady w postępowaniu mandatowym Policja może nakładać grzywny w drodze mandatu pod warunkiem, że:

  1. schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
  2. popełnienie wykroczenia stwierdzono naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu.

W opisanej sytuacji chodzi o drugi przypadek, czyli zarejestrowanie wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego. Przy wykroczeniach opisanych w punkcie drugim nałożenie grzywny może nastąpić nie później niż w trzydzieści dni po popełnieniu wykroczenia. Dla punktu pierwszego przewidziano termin 14-dniowy. Warto przy tym zauważyć, iż terminy te są przewidziane dla sytuacji, w których Policja musi jeszcze podjąć czynności wyjaśniające, przede wszystkim kto jest sprawcą wykroczenia. Czynności te powinny zostać podjęte niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia (tu: odczytania fotoradaru). Jeżeli kierowca otrzyma mandat po upływie trzydziestu dni, działanie Policji należy uznać za niezgodne z prawem. Osoba, która otrzyma mandat może zawsze odmówić jego przyjęcia. W opisanej sytuacji będziemy mieli do czynienia z mandatem zaocznym (nie kredytowanym), wtedy sprawca nie odmawia przyjęcia mandatu, lecz po prostu nie uiszcza grzywny w wyznaczonym terminie (7 dni). I tak właśnie może zrobić ukarany mandatem po terminie. W razie odmowy czy nieuiszczenia grzywny oznaczonej mandatem zaocznym, Policja kieruje do sądu wniosek o ukaranie. W postępowaniu przed sądem osoba ukarana mandatem może bronić się wszelkimi środkami dowodowymi. Jeżeli twierdzi, że fotoradar błędnie odczytał prędkość, konieczne będzie udowodnienie tego faktu – najpewniej w drodze opinii biegłego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

wj

27.12.2010 15:50:52

Re: Przekroczenie prędkości stwierdzone fotoradarem

dowodem na przekroczenie dopuszczalnej prędkosci jest zarejestrowanie wartości większej od dopuszczalnej powiększonej o niepewność pomiaru (tak jest np. w Niemczech i takie są ogóne zasady metrologii) niepewnośc pomiaru fotoradarem zależy od technicznych możliwości ustawienia radaru pod określonym kątem, od miejsca samochodu na pasie itp. Oceniam, że niepewność ta jest rzędu 10% (i tak chyba jest przyjęte w Niemczech) poprawne obliczenie jest więc następujące (przykład): zarejestrowana prędkość 72 km/h, dopuszczalna prędkość 60 km/h, niepewność pomiaru 7,2 km/h; 72-7,2=64,8; udowodnione jest przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 4,8 km/h niestety nie wiem jak wygląda ta praktyka w Polsce


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: