Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa

Pytanie:

Umowę z kontrahentem podpisał mój pełnomocnik, kontrahent nie wywiązał się z w/w umowy wniosłam więc pozew do sądu o odszkodowanie. Kontrahent zeznał przed sądem, że nie zna mnie i nigdy nie widział dokumentów firmy, był przeświadczony, że mój pełnomocnik jest właścicielem firmy (oczywiście to jest kolejne jego kłamstwo - zgłosiłam prokuraturze składanie fałszywych zeznań). W tym samym czasie mój kontrahent podał do sądu mojego pełnomocnika, domaga się zapłaty za towar (mimo, iż nie wywiązał się z umowy) i twierdzi, że pełnomocnik jest stroną. Sąd mimo moich zeznań o udzieleniu pełnomocnictwa, nie rozpatrując żadnych wniosków (np. dotyczących nie wypełnienia umowy). Przyznał rację kontrahentowi - mój pełnomocnik przegrał sprawę. Sąd uznał, że to on jest stroną. Czy to jest zgodne z prawem? Czy można wnieść skargę na sędziego i rozpocząć proces od nowa, czy tylko zostaje apelacja?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pełnomocnictwo jest nieważne, jeśli do jego dokonania wymagana była szczególna forma, która nie została zachowana. Jeśli pełnomocnictwo ma charakter ogólny (upoważnia do dokonywania przez pełnomocnika czynności zwykłego zarządu, w ramach normalnej działalności przedsiębiorstwa, bez precyzowania ich rodzaju) powinno być udzielone na piśmie. Podobnie, jeśli do dokonania czynności wymagana jest szczególna forma, pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być udzielone w tej samej formie. Jeśli forma nie została dochowana, osoba działająca nawet w cudzym imieniu, nie może być uważana za pełnomocnika w sensie prawnym, ponieważ pełnomocnictwo jest nieważne. Działa tak, jakby dokonywała czynności na własny rachunek (ma to na celu ochronę zarówno kontrahenta jak i mocodawcy przed działaniem osób podających się za pełnomocników nie będąc nimi). W takim przypadku spory dotyczące umowy mogą więc toczyć się między kontrahentem a osobą, której pełnomocnictwo było nieważne, a która podpisała umowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: