Przeniesienie do rezerwy przez WKU

Pytanie:

W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę powtórek semestrów. W związku z powyższym na jakiej podstawie mogę zwrócić się do komendanta WKU z prośba o przeniesienie mnie do rezerwy oraz jakie przepisy to normują. W dniu 7 grudnia wysłałem do swojego komendanta pismo w którym powołałem się na rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy § 1 pkt 1 pkt e oraz zgodnie z ustawą o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o przeniesienie mnie do rezerwy. Czy jest jakichś przepis mówiący w jakim czasie komendant musi mi odpowiedzieć na moje pismo? Oraz czy mogę zwrócić się ponownie do niego z prośba o odpowiedź w określonym czasie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po pierwsze nie ma do Pana zastosowania regulacja, którą Pan podał w pytaniu. Stanowi ona bowiem, że wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą do rezerwy wojskowych będących absolwentami szkół wyższych przeznaczonymi do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy stali się absolwentami w 2005 r. lub wcześniej, o ile studia rozpoczęli przed rokiem akademickim 2002/2003. Czas na wykonanie tego obowiązku komendanci WKU mają do 30 stycznia 2006 r.

Zgodnie natomiast z art. 46 ust. 3 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej poborowi, którzy nie zostali przeniesieni do rezerwy z jakiegokolwiek powodu i nie zostali powołani do zasadniczej służby wojskowej przenosi się do rezerwy z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia osiem lat życia. Zatem jest Pan automatycznie przeniesiony do rezerwy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.3.2015

  Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

  Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy dzień ćwiczeń żołnierzowi przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dodatkowo (...)

 • 29.6.2018

  Gdzie trafią środki Funduszu Rezerwy Demograficznej?

  W projekcie nowelizacji określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD.

 • 20.2.2019

  Zmiana ustawy o Radzie Ministrów

  Nowelizacja umożliwia prezesowi Rady Ministrów przyznawanie osobom fizycznym w szczególnie uzasadnionych wypadkach (wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony (...)

 • 27.9.2017

  Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • 11.1.2005

  Służba wojskowa studentów

  Służba wojskowa stanowi powszechny, choć nie przez wszystkich oczekiwany i akceptowany obowiązek. W przypadku studentów, obowiązek ten można było wypełnić po studiach. Najnowsza zmiana (...)