Przepisy dotyczące kominka w domku letniskowym

Pytanie:

W drewnianym domku letniskowym został wyremontowany kominek. Wcześniejsza historia/ dokumentacja dotycząca tego kominka jest nieznana. Jakie są wymagania prawne dopuszczające kominek do użytku? Czy kominek musi mieć jakiś formalny "odbiór techniczny" albo jakiś inny papier? Czego może żądać ubezpieczyciel przed ubezpieczeniem nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wymogi, jakie musi spełnić zainstalowany w domu kominek, określają przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych i usytuowaniu budynków. Zgodnie z nimi kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach o odpowiedniej kubaturze. Ponadto kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14×0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14×0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych - także w układ odprowadzania skroplin. 

Jeżeli kominek był budowany razem z całym domkiem letniskowym, a nie dobudowany później, to był objęty projektem budowlanym i jego odbiór techniczny odbywał się w ramach oddania do użytku całego domku.

Warto jednak wskazać, iż obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela (lub zarządcę) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m. in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60 (dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą), oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Jednak właściciel domku letniskowego (nawiasem mówiąc także właściciel domu jednorodzinnego) nie ma obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego; w książce tej dokonuje się zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

To czego może żądać ubezpieczyciel w związku z planowanym ubezpieczeniem nieruchomości, nie jest określone żadnymi przepisami, lecz wynika z indywidualnych okoliczności oraz treści regulaminu będącego częścią umowy ubezpieczeniowej oraz wewnętrznych zasad wyznaczonych przez samego ubezpieczyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.1.2018

  Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

  Rządowy projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzym, jak i finansowaniu (...)

 • 26.12.2018

  Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)

 • 21.2.2018

  Zbliżają się e-recepty

  Rządowy projekt ma umożliwić wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 • 28.11.2017

  Zmiany dotyczące lekarzy systemu PRM

  1 stycznia 2018 r. zmienią się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 • 31.7.2018

  Formy reglamentacji działalności gospodarczej

  Prawo przedsiębiorców porządkuje katalog form reglamentacji działalności gospodarczej. W Prawie przedsiębiorców do niezbędnego minimum ograniczone zostały przepisy ogólne (...)