Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Pytanie:

Pacjent zmarł po operacji z powodu ostrej choroby w przebiegu uzależniena alkoholowego, obecnie żona stara się o rentę rodzinną dla szesnastoletniej córki. Pacjent nie miał orzeczonej renty ani emerytury wcześniej, był osobą bezrobotną. W opinii sądowej biegli odmówili przyznania renty, ponieważ brak było dowodów, że pacjent był chory przewlekle w okresie przed śmiercią --\"brak dowodów leczenia choroby wątroby\". Czy faktycznie sprawa jest przegrana, czy warto skonsultować się z prawnikiem i wnieść odwołanie od tej decyzji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, jednakże zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Oznacza to, że Pani córka będzie miała prawo do takiej renty i należy w związku z tym skonsultować się z prawnikiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

gaba

18.10.2013 12:37:57

Re: Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Witam.brakuje mi do rety po zmarłym ojcu dziecka okolo10mieś.Wiem że dostanę odmowę był alkoholikiem i miał 8pobytów odwykowych w szpitalu nawet wtedy gdy był na umowie z 2 dni przed smiercią wyszedl z ottrucia alkoholowego i w wieku35 lat i5mieś.zmarł [zapił sie]co mam zrobićw takiej sytuacji jak ubiegać sie by go posmiertnie uznano za chorego nie wiem w jakim kierunku iść.?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 27.5.2017

  Dla kogo renta rodzinna?

  Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która (...)

 • 26.4.2019

  Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

  W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., ZUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłaca świadczenia określone w tej (...)

 • 27.1.2005

  Od 16 września 2004 r. rzadsze podwyżki dla emerytów i rencistów

  Od 16 września 2004 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ma ona duże znaczenia dla wszystkich tych, którzy już pobierają emerytury i renty. Nie będzie już corocznej (...)