Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Pytanie:

"Pacjent zmarł po operacji z powodu ostrej choroby w przebiegu uzależniena alkoholowego, obecnie żona stara się o rentę rodzinną dla szesnastoletniej córki. Pacjent nie miał orzeczonej renty ani emerytury wcześniej, był osobą bezrobotną. W opinii sądowej biegli odmówili przyznania renty, ponieważ brak było dowodów, że pacjent był chory przewlekle w okresie przed śmiercią --\"brak dowodów leczenia choroby wątroby\". Czy faktycznie sprawa jest przegrana, czy warto skonsultować się z prawnikiem i wnieść odwołanie od tej decyzji? "

Odpowiedź prawnika: Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, jednakże zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Oznacza to, że Pani córka będzie miała prawo do takiej renty i należy w związku z tym skonsultować się z prawnikiem.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • gaba 2015-10-18 12:37:57

    Witam.brakuje mi do rety po zmarłym ojcu dziecka okolo10mieś.Wiem że dostanę odmowę był alkoholikiem i miał 8pobytów odwykowych w szpitalu nawet wtedy gdy był na umowie z 2 dni przed smiercią wyszedl z ottrucia alkoholowego i w wieku35 lat i5mieś.zmarł [zapił sie]co mam zrobićw takiej sytuacji jak ubiegać sie by go posmiertnie uznano za chorego nie wiem w jakim kierunku iść.?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika