Przyczynienie się do szkody a zadośćuczynienie

Pytanie:

"Zgodnie z przepisami, jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, odszkodowanie podlega odpowiedniemu zmniejszeniu. Czy te same zasady stosujemy przy zadośćuczynieniu? Czy zadośćuczynienie jako rekompensata za krzywdę może ulec zmniejszeniu stosownie do stopnia przyczynienia się poszkodowanego do powstania samego zdarzenia, z którego szkoda wynikła?"

Odpowiedź prawnika: Przyczynienie się do szkody a zadośćuczynienie

Powołana w pytaniu reguła zawarta jest w treści art. 362 kodeksu cywilnego. Istotna wypowiedź w odniesieniu do relacji tej reguły do kwestii wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę zawarta jest w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1970 r. sygn. akt I CR 304/70. Sąd uznał, że szczególny charakter świadczenia, jakim jest przewidziane w art. 445 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, nie pozwala stosować do niego w sposób mechaniczny przepisu art. 362 k.c. o odpowiednim zmniejszeniu wysokości odszkodowania ze względu na przyczynienie się poszkodowanego. Pogląd ten nie oznacza wszak, że stopień przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody nie będzie miał w ogóle wpływu na zakres wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną przez poszkodowanego. Sąd Najwyższy założył jedynie, że nieuprawnionym będzie automatyczne odniesienie reguły z art. 362 kc do zadośćuczynienia pieniężnego. Decydować będzie całokształt okoliczności faktycznych rozpatrywanej przez sąd sprawy. Może się bowiem okazać, że okoliczności związane z postaniem szkody przemawiać będą za tym, aby przy ocenie wysokości zadośćuczynienia pieniężnego należnego poszkodowanemu uwzględnić jednak stopień przyczynienia się go do powstania lub zwiększenia szkody.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika