e-prawnik.pl Porady prawne

Punkty karne w razie odmowy przyjęcia mandatu

Pytanie:

Kierowca odmawia przyjęcia mandatu i sprawa trafia do sądu. Czy punkty karne są zawieszone do czasu prawomocnego wyroku sądu i nie sumują się z innymi na koncie kierowcy? Co za tym idzie, czy kierowca nie może utracić żadnych uprawnień z tytułu przekroczenia liczby punktów do czasu prawomocnego wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Punkty karne w razie odmowy przyjęcia mandatu

10.4.2012

Poruszona przez Pana kwestia znalazła swoje uregulowanie w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2002 r., Nr 236 poz. 1998).

Przepisy tego aktu przewidują dwa rodzaje wpisów odnoszących się do punktów karnych:

a) wpis tymczasowy - wprowadzany przed wydaniem rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku sądu, mandatu karnego albo orzeczenia dyscyplinarnego w sprawie o naruszenie rozpatrywane w postępowaniu dyscyplinarnym

b) wpis ostateczny – taki charakter nabywa wpis tymczasowy np. po uprawomocnieniu się wyroku sądu

Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem (§ 4 ust. 2). Liczba punktów karnych objęta wpisem tymczasowym nie jest zatem doliczana do puli punktów już posiadanych przez kierującego i nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla kierującego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ