e-prawnik.pl Porady prawne

Realizacja zamówienia publicznego przy udziale podwykonawców

Pytanie:

Jakie są warunki dopuszczenia podwykonawców do realizacji zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Realizacja zamówienia publicznego przy udziale podwykonawców

26.3.2012

Realizacja zamówienia przy udziale podwykonawców należy do uprawnień oferenta. Przy czym ustawa określa w tej materii pewne szczególne rozwiązania. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający, poza żądaniem w specyfikacji wskazania przez wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć osobom trzecim, nie jest uprawniony do żądania wskazania innych informacji dotyczących podwykonawstwa. Zamawiający nie może żądać od wykonawcy dokumentów na potwierdzenie, że podwykonawcy, za pośrednictwem których ma zamiar wykonać zamówienie, spełniają warunki stawiane wykonawcy, a także że gwarantują prawidłowe wykonanie zamówienia na poziomie nie niższym niż wykonawca1. Oznacza to, że ustanowienie podwykonawcy jest dopuszczalne (bez zgody zamawiającego), z pewnymi wyjątkami. Nie może do tego dojść, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ