Rejestr zastawów rejestrowych

Pytanie:

Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów i gdzie to znaleźć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozporzązenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów określa budowę rejestru zastawów. Rejestr zastawów służy do dokonywania wpisów zastawu rejestrowego, jest on prowadzony w formie elektronicznej. Zgodnie z powołanym wyżej Rozporządzeniem rejestr obejmuje siedem rubryk podzielonych na pola, w których wpisuje się wymagane dane. I tak, właśnie w rubryce pierwszej, w polu pierwszym znajduje się numer pozycji rejestru. Jest to po porstu kolejny numer wpisanego zastawu. Rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze), które mają siedzibę w miastach będących siedzibą wojewodów i obejmują swoją właściwością obszar województwa. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek składany na urzędowym formularzu, do którego należy dołączyć umowę zastawniczą. Wpis do rejestru zastawów polega na wprowadzeniu do tego rejestru danych zawartych w postanowieniu sądu niezwłocznie po jego wydaniu. Natomiast postanowienie takie nie różni się w swojej budowie niczym od każdego innego postanowienia sądu, jedyne różnice zachodzą w treści.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

  Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Wyżej (...)

 • Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • Rejestr Zastawów Skarbowych w nowych rękach

  1 lipca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez (...)

 • Reforma Krajowego Rejestru Sądowego?

  Rządowy projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku (...)

 • Ogólne informacje o KRS

  Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki (...)

NA SKÓTY