e-prawnik.pl Porady prawne

Rejestracja plantacji choinek

Pytanie:

Zakładając, że posiadam gospodarstwo rolne i chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy jest obowiązek zarejestrowania plantacji choinek i jeśli tak, to jak to można zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rejestracja plantacji choinek

Do działalności wytwórczej w rolnictwie, nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, stąd nie trzeba jej rejestrować w ewidencji działalności gospodarczej.

Wiele będzie zależało od odmiany danej rośliny. Przykładowo, jeżeli hodowca uzyskał wyłączne prawo do odmiany, które obejmuje wytwarzanie lub rozmnażanie,  przygotowanie do rozmnażania,   oferowanie do sprzedaży, sprzedaż lub inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie materiału siewnego odmiany chronionej, należy uzyskać licencję. Jeżeli nabędzie Pan sadzonki jodły od uprawnionego producenta tych sadzonek i będą one posiadały stosowną dokumentację oraz jeżeli będzie Pan posiadał licencję udzieloną przez tego producenta, a pozwalająca na dalszą ich hodowlę to może Pan prowadzić plantację.

Dokonanie kompleksowej oceny możliwe jednak będzie dopiero po dokładnymi szczegółowym zapoznaniem się z całym stanem faktycznym, a także z odmianą, gatunkiem i rodzajem roślin, jakie zamierza Pan hodować. Konkretne rozwiązanie wymaga sporządzenia indywidualnej opinii prawnej biorącej pod uwagę zarówno przepisy prawa polskiego jak i prawa europejskiego, a także analizy przepisów branżowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ