Rękojmia za wady budynku

Pytanie:

Małżonkowie zakupili mieszkanie w marcu 2007 roku od właściciela tego mieszkania, który zakupił je wcześniej, tj. w październiku roku 2004 od pierwszego właściciela. Teraz okazało się, że mieszkanie, a raczej budynek, ma wady, których usunąć się nie da. Czy ostatnim właścicielom służy roszczenie o rękojmię za wady fizyczne tego budynku? W jakim terminie przedawnia się to roszczenie i przeciwko komu powinno być skierowane? Czy przeciwko pierwszemu właścicielowi, który był inwestorem tego budynku? Czy przeciwko drugiemu właścicielowi, który sprzedał im to mieszkanie? Czy przeciwko pierwszemu i drugiemu właścicielowi? Czy będzie to roszczenie o nadanie temu mieszkaniu takiego stanu, aby można było w nim mieszkać, np. o mieszkanie o takim samym standardzie i tej samej cenie, ale już inne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Roszczenie z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przysługuje kupującemu przeciwko sprzedawcy rzeczy. Roszczenie należy skierować przeciwko zbywcy rzeczy (drugiemu właścicielowi), natomiast roszczenie nie przysługuje wobec pierwszego właściciela nieruchomości, z którym obecnego właściciela nie łączy żaden stosunek prawny. Termin dochodzenia roszczenia z tytułu rękojmi wady budynku wynosi 3 lata od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Po tym okresie roszczenie z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wygasa, za wyjątkiem przypadku gdy sprzedawca wadę podstępnie zataił. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie. Jednakże sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Jednakże w przypadku gdy sprzedawca wadę podstępnie zataił lub zapewnił kupującego, że wady nie istnieją, roszczenie z tytułu rękojmi nie wygasa mimo braku zawiadomienia sprzedającego o wadzie w terminie powyższym.

Zakres żądań, z którymi może wystąpić nabywca w stosunku do zbywcy rzeczy zależy od charakteru wady rzeczy. Kupujący może m.in. od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Prawo do odstąpienia kupujący realizuje poprzez złożenie sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzajemny zwrot przedmiotu umowy i ceny na zasadzie zwrotu świadczeń w umowach wzajemnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: