Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

Pytanie:

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje przez okres jednego roku świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego, czy jeżeli równocześnie ze zwolnieniem zostało ustalone prawo do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku mającego związek z pełnieniem służby, to czy przysługują obydwa świadczenia tj. 12 miesięczne świadczenie (art.95) oraz renta inwalidzka, czy tylko jedno z tych świadczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 95, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzowi spełniającemu określone warunki, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli żołnierz został zwolniony określonych powodów, takich jak przykładowo: zrzeczenie się obywatelstwa, otrzymanie niedostatecznej ogólnej oceny w okresowej opinii służbowej,  utrata stopnia, prawomocne ukaranie. Wśród przyczyn tych nie została wskazana przyczyna ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby. Zatem, świadczenie to należy się, jeżeli żołnierz został zwolniony z powodu ustalenia niezdolności do służby. Natomiast, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, w razie zbiegu uprawnień do świadczenia pieniężnego i świadczenia emerytalnego żołnierzowi przysługuje, według jego wyboru, tylko jedno z tych świadczeń. Kwestię zbiegu reguluje również art. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zgodnie z którym, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Renta inwalidzka, nie jest, naszym zdaniem, świadczeniem emerytalnym, lecz rentowym, ale jeżeli by uznać ją za uposażenie w stanie spoczynku – to osoba uprawniona zarówno do renty jak i do świadczenia pieniężnego, otrzyma świadczenie wyższe lub świadczenie, które wybrała.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.3.2015

  Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

  Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy dzień ćwiczeń żołnierzowi przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dodatkowo (...)

 • 14.3.2019

  Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

  W maju 2019 r. ok. 9,72 miliona osób pobierających emerytury i renty otrzyma tzw. „Emeryturę+”. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, która (...)

 • 4.9.2018

  Renta socjalna już z podwyżką

  Z dniem 1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjalną. Otrzymujący to świadczenie dostaną dodatkowo wyrównanie liczone od czerwca.

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 2.3.2017

  Rosną emerytury i renty!

  Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50% (...)