Renta rodzinna a zaległości w ZUS

Pytanie:

Czy przyznanie renty rodzinnej po zmarłym ojcu małoletniej córce jest uzależnione od zapłacenia na rzecz ZUS zaległych, niezapłaconych przez zmarłego składek? Jeżeli tak, czy dotyczy to wszystkich należności niezapłaconych, czy tylko za ostatnie 5 lat, jeżeli taki okres zatrudnienia zastanie wskazany we wniosku o rentę? Zmarła osoba urodziła się w 1952 r. Prowadziła własne firmy (głównie - wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lecz nie tylko). Były też okresy, kiedy osoba ta nie prowadziła działalności. Nie posiadam dokumentów dotyczących okresu wcześniejszego niż 1999r. (nie mam książeczki ubezpieczeniowej, itd.). Od 1999 posiadam pewną wiedzę na ten temat i wiem, że są zaległości w stosunku do ZUS. W ZUS-ie doinformowano mnie, że wystarczą dane za okres ostatnich 5 lat.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Renta rodzinna będzie córce przysługiwać, jeśli zmarły miał ustalone prawo do emerytury lub, gdy spełniał warunki do jej uzyskania. W opisanym przypadku tytułem ubezpieczenia było prowadzenie działalności gospodarczej. Zmarły należał do grupy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
a przed 1 stycznia 1969 r., które prawo do emerytury mogą ustalić wg starych lub nowych zasad (mogą dokonać wyboru).  

Możliwość przejścia na emeryturę na starych zasadach istnieje, gdy zostaną spełnione łącznie poniższe przesłanki: osoby te nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego oraz warunki do uzyskania emerytury zostaną spełnione do 31 grudnia 2007 r. Możliwość wyboru starych zasad przysługuje osobom takim jak:

 • pracownicy,
 • ubezpieczeni będący pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,
 • osoby wykonujące działalność twórczą lub artystyczną bez względu na to, czy są pracownikami czy też ubezpieczonymi opłacającymi składki na własne ubezpieczenie z tytułu wykonywania tej działalności,
 • górnicy,
 • kolejarze.

Jak widać z powyższego ustalenie emerytury na starych zasadach nie dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą. W związku z tym należy uznać, że zmarły spełniał warunki do uzyskania emerytury, jeśli osiągnął minimalny wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury według nowych zasad nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia. Natomiast konieczne jest opłacanie składek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

natka..........

15.7.2015 22:0:14

Re: Renta rodzinna a zaległości w ZUS

dziecko urodziło się 4 miesiące po śmierci swojego ojca który był na wcześniejszej emeryturze ponieważ był górnikiem.po urodzeniu dziecko dostało nazwisko matki-konkubiny zmarłego.do czasu wyjaśnienia sprawy o nazwisko i badanie DNA że to dziecko zmarłego minęło 1,5 roku jak udowodniono ze to jego dziecko i dostało sądownie nazwisko ojca-czy mam jakieś szanse na to aby ZUS wypłacił mi zaległe pieniążki za okres od urodzenia dziecka aż do czasu kiedy dziecku zostało nadane nazwisko ojca?

Halina Kocjan

12.11.2010 13:45:47

Re: Renta rodzinna a zaległości w ZUS

Mam 55 lat,23 lata pracy,zaległość w płaceniu składek kilka mcy z 1999r.od tegoz tez roku nie podjęłam pracy.Mam nadzieję,że zaległe skladki już sie przedawniły.W związku z tym mam pytanie czy jeżeli osiągne wiek 60 lat mogę ubiegać sie o jakąś emeryturę?Czy wtedy np.nieopłaconych kilku mcy nie wliczy mi sie do okresu zatrudnienia.Prowadzilam działalność gospodarczą.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.7.2016

  Renta rodzinna - Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 27.5.2017

  Dla kogo renta rodzinna?

  Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która (...)

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 26.2.2018

  Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

  Od 1 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed 1 marca 2018 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2018 r.

 • 21.1.2005

  Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje 6 rodzajów świadczeń wypłacanych z FUS. Są to: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, (...)