Renta z tytułu niezdolności do pracy a praca

Pytanie:

Czy jest taka możliwość, aby otrzymywać rentę z tytułu czasowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową i jednocześnie nadal pracować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawowe w tym zakresie znaczenie ma treść orzeczenia lekarskiego stwierdzająca stopień niezdolności i charakter pracy, która może być ewentualnie wykonywana przez rencistę. W przypadku, gdy lekarz stwierdzi, iż stan zdrowia umożliwia podjęcie pracy określonego rodzaju, możliwe staje się zatrudnienie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

J.

13.4.2010 11:55:14

Re: Renta z tytułu niezdolności do pracy a praca

mam określoną czasową niezdolność do pracy w zawodzie do którego się uczyłem, skończyłem szkołę, i w związku z tym czy przysługuje mi renta ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 6.7.2018

  Od kiedy wyższa renta socjalna?

  Nowelizacja przepisów podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł.

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 23.2.2018

  Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

  Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną (...)

 • 12.11.2017

  Zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur

  Podstawowym celem nowej ustawy jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, (...)