Rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji

Pytanie:

Pracownik pracował na stanowisku Prezez Zarządu Dyrektor Naczelny. Pracownik ten złożył rezygnację z funkcji Prezes Zarządu w dniu 3 stycznia. W okresie od 6 stycznia do 10 kwietnia pracownik ten przebywał na zwolnieniu lekarskim. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację w dniu 7 stycznia i powiadomiła Go dnia 27 stycznia że przyjęła rezygnację i przyjęła również, że wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika w dniu 3 stycznia z mocą od 31 stycznia. Pracownik nie zgadza się, że złożył wypowiedzenie z funkcji Dyrektora Naczelnego i uważa, że wypowiedzenie powinno być zastosowane przez Pracodawcę po zwolnieniu lekarskim na dzień 30 kwietnia. Kto ma racje?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji nie jest równoznaczna z dokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę, która łączyła prezesa ze spółką. Prezes bowiem rezygnował z funkcji, nie zaś z umowy o pracę. Należy bowiem odróznic funkcje prezesa zarządu od innego stosunku prawnego, jaką jest umowa o pracę. Dlatego też rację ma pracownik. Wszystko jednak zależy od treści rezygnacji. Należy jednak domniemywać, że pracownik zrezygnował tylko z pełnionej funkcji, nie wypowiedział zaś umowy o pracę. Należy także przyznać pracownikowi rację co do terminu ewentualnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracownika u danego pracodawcy i od rodzaju umowy o pracę (czas określony lub nieokreślony). Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Umowa o prace na czas okreslony, trwający co najmniej 6 miesięcy również może zawierac klauzulę o wypowiedzeniu. Wówczas termin wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Terminy te oczywiście moga być dłuższe, jeżeli umowa o pracę tak stanowi. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli więc np. pracownik miał 1-miesięczny termin wypowiedzenia, i przyjmując, że 3 stycznia wypowiedział jednak umowę o pracę, jego umowa o pracę na czas nieokreślony rozwiązuje się ostatniego dnia lutego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: