Rodzaje immunitetów

Pytanie:

Na czym polega różnica między immunitetem przysługującym prokuratorowi, sędziemu, adwokatowi? Czy notariusz ma przywilej w postaci immunitetu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Immunitety sędziowski i prokuratorski (odpowiednio art. 80 ustawy o ustroju sądów powszechnych i art. 55 ustawy o prokuraturze) są do siebie podobne, przede wszystkim ze względu na funkcje, które pełnią. Celem wprowadzenia tych immunitetów jest zapewnienie tym urzędnikom wolności decyzji, swobody wykonywania powierzonych im funkcji i uchronienie ich przed formami nacisku, jakimi pośrednio może być postępowanie karne. Na immunitety te składają się zasadniczo dwa zakazy chroniące nietykalność sędziego lub prokuratora: zakaz zatrzymania (z wyjątkiem zatrzymania na gorącym uczynku) i zakaz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Immunitet ten nie ma charakteru absolutnego, lecz jedynie procesowy (formalny). Oznacza to, że immunitet nie znosi karalności czynu, lecz stanowi jedynie przeszkodę do wszczęcia odpowiedniego postępowania. Podjęcie stosownej decyzji przez przełożonego dyscyplinarnego (w przypadku prokuratora) lub uchwały przez sąd dyscyplinarny pozwala na zatrzymanie lub pociągnięcie do odpowiedzialności sędziego lub prokuratora. Do czasu podjęcia stosownej uchwały możliwe jest podjęcie jedynie czynności nie cierpiących zwłoki. Immunitet sędziowski jest uprawnieniem o charakterze publicznym, w związku z czym nieskuteczne jest jego zrzeczenie się. Zarówno sędziowie jak i prokuratorzy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu popełnionych wykroczeń.

Ani notariuszowi ani adwokatowi nie przysługuje się żaden immunitet. Nie ma zatem przeszkód w zatrzymaniu czy pociągnięciu przedstawiciela jednego z tych zawodów do odpowiedzialności karnej. Co więcej zarówno notariusz jak i adwokat podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej przed organami samorządu korporacyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.5.2017

  Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

 • 16.10.2017

  Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Umowa (...)

 • 15.2.2006

  Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

  Ograniczeniom obrotu dewizowego podlega zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich kredytów lub pożyczek o terminie spłaty ponad połowy kwoty kredytu lub kwoty pożyczki przed (...)

 • 26.10.2010

  Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

  Akcja jest świadectwem uczestnictwa akcjonariusza w tworzeniu majątku spółki. Na podstawie akcji może on wykonywać przyznane akcjonariuszom uprawnienia - ma prawo głosu, prawo do dywidendy (...)

 • 5.11.2004

  Rodzaje rachunków bankowych

  Ustawa prawo bankowe wskazuje, jakie rodzaje rachunków bankowych mogą być prowadzone przez banki. Pomimo, iż wszystkie typy należą do tej samej „rodziny” rachunków bankowych, różnią (...)