Rodzaje świadczeń rodzinnych

Pytanie:

Jakie są świadczenia rodzinne w polskim prawie, kto może złożyć wniosek o ich wypłatę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do świadczeń rodzinnych zalicza się:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego

b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

c) zapomogę wypłacaną przez gminy

d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: