Rolnik jako wspólnik spółki cywilnej

Pytanie:

"Czy współwłaściciel S.C. będący rolnikiem może podlegać ubezpieczeniu KRUS?"

Odpowiedź prawnika: Rolnik jako wspólnik spółki cywilnej

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu społecznemu w KRUS podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Natomiast ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rolnicy lub domownicy nie będący pracownikami i nie pozostający w stosunku służbowym, którzy rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczynają współpracę przy prowadzeniu tej działalności, mogą nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli podlegali temu ubezpieczeniu nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata. Jednocześnie pozostanie w ubezpieczeniu społecznym rolników przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest możliwe, jeśli działalność ta jest opodatkowana zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym. Warunkiem niezbędnym do pozostania w ubezpieczeniu jest także złożenie w Kasie, w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności, oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników oraz udokumentowanie spełnienia warunków opodatkowania tej działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentu, w którym organ podatkowy ustalił tę formę opodatkowania. Opodatkowanie prowadzenia działalności w innej formie niż stanowią przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także niezachowanie któregokolwiek z tych terminów, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik rozpoczął wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczął współpracę przy prowadzeniu tej działalności. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika