e-prawnik.pl Porady prawne

Rozdzielność majątkowa a osoby trzecie

Pytanie:

Jaka jest skuteczność ustanowienia rozdzielności majątkowej w stosunku do osób trzecich?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozdzielność majątkowa a osoby trzecie

13.1.2005

Skuteczność ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami w stosunku do osób trzecich zależy od sposobu jej zniesienia.

Jeśli małżonkowie znieśli wspólność na drodze sądowej, wówczas zniesienie wspólności majątkowej (ustanowienie rozdzielności) jest skuteczne wobec osób trzecich bez względu na to, czy wiedziały, iż małżonkowie nie pozostają już we wspólności. Jeśli np. mąż zaciągnie dług po dniu oznaczonym w wyroku jako dzień zniesienia wspólności,  żona nie będzie  za niego odpowiadać zgromadzonym po tej dacie swoim majątkiem odrębnym. Wierzyciel będzie mógł się zaspokoić jedynie z majątku wspólnego zgromadzonego  przed dniem oznaczonym w orzeczeniu sądowym jako dzień zniesienia wspólności, o ile oczywiście taki wspólny majątek istniał.  

Inaczej jest  w przypadku umownego zniesienia wspólności, które w myśl art. 47 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest skuteczne wobec tych wierzycieli małżonka zaciągającego dług, którzy wiedzieli o zawarciu umowy. Przyjmuje się, że osoby trzecie wiedziały o istnieniu rozdzielności majątkowej wtedy, gdy miały świadomość, że małżonkowie zawarli umowę modyfikującą wspólność ustawową i rodzaj tej umowy, tj. czy była ona rozszerzająca, znosząca czy ograniczającą wspólność majątkową. Nie muszą znać szczegółowej treści umowy. Jeśli Kowalski zawiera umowę sprzedaży samochodu z Nowakiem, który ma rozdzielność umowną, następnie Nowak nie płaci ceny z samochód i Kowalski pozywa Nowaka j jego żonę o zapłatę, wówczas małżonkowie Nowak będą musieli udowodnić sądowi, że Kowalski zawierając umowę wiedział o rozdzielności, zatem powinien się liczyć z tym, że będzie mógł się zaspokoić tylko z majątku odrębnego Nowaka, ale nie jego żony. Jeśli jednak zapis o rozdzielności majątkowej znalazł się w powszechnie dostępnych rejestrach, osoby trzecie nie mogą się tłumaczyć, że nie wiedziały o jej istnieniu. Przyjmuje się, że mogły łatwo zapoznać się z treścią rejestru. Małżonek wspólnika spółki osobowej może żądać, by w rejestrze sądowym, gdzie jest zarejestrowana spółka wpisano wzmiankę o rozdzielności, np. mąż jest wspólnikiem spółki jawnej, na żądanie żony wpisano wzmiankę o rozdzielności w rejestrze, a zatem w razie, gdy spółka  nie będzie spłacać długów i wierzyciel sięgnie do majątku wspólników, będzie mógł się zaspokoić tylko z majątku odrębnego męża, gdyż wiedział z  rejestru o rozdzielności. Wpis o tym, że dane prawo, np. własności nie jest przedmiotem wspólności majątkowej małżeńskiej warto też zamieścić w księgach wieczystych.

Więcej na ten temat w artykule: Intercyza

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ