Rozkład pożycia a zgoda na rozwód

Pytanie:

Jestem w trakcie rozwodu. Mam dwoje dzieci w wieku 7 i 9 lat. Od żony odszedłem 5 lat temu. Od 4, 5 roku jestem z inną kobietą, z którą chciałbym zawrzeć związek małżeński. Żona nie zgadza się na rozwód ze względów religijnych, twierdząc, że mnie kocha i czeka aż "się zmienię" i do niej wrócę. Nasze dzieci przebywają u mnie i mojej konkubiny co 2 tygodnie w weekendy, w święta, 1 m-c wakacji. Bardzo się zżyły z moją wybranką, czują się u nas bezpiecznie i są kochane, wręcz nie chcą od nas wracać do domu. Mówią "cioci", że ją kochają. Nie ma z dziećmi problemów wychowawczych, dobrze się uczą w szkole i wiem, że nową sytuację zaakceptowały. Żona nie chce przyjąć do wiadomości, że jej nie kocham bo kocham kogoś innego, do niej nie wrócę i chcę rozwodu. Ponadto żona w trakcie małżeństwa zaniedbywała mnie, pod względem fizycznym jak i psychicznym. Mając roczne dziecko zakochała się w innym mężczyźnie o czym mnie wówczas poinformowała, a dziś już o tym nie pamięta. Jakie mam szanse na uzyskanie rozwodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozwód może zostać orzeczony, w sytuacji gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Chodzi tutaj o całkowite zerwanie więzi między małżonkami. Wydaje się, iż w Państwa przypadku nastąpił właśnie trwał i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak to nie jest wystarczające do tego, aby sąd mógł orzec o rozwiązaniu Państwa małżeństwa przez rozwód. Rozkład pożycia jest przesłanką pozytywną, która musi zaistnieć, aby stało się możliwe orzeczenie rozwodu. Jednak do tego aby rozwód mógł być orzeczony, musi zostać spełniony dodatkowy warunek, a więc nie mogą zachodzić przesłanki negatywne. I tak, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W związku z powyższym, orzeczenie rozwodu w Pana przypadku może być utrudnione. Ponieważ to Pan odszedł od małżonki, może Pan zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, co przy braku zgody Pańskiej małżonki na rozwód może uniemożliwić orzeczenie rozwodu. W związku z tym, orzeczenie rozwodu byłoby możliwe, gdyby udowodnił Pan, że wina rozkładu pożycia małżeńskiego ciąży również na Pana małżonce. Innym rozwiązaniem jest wykazanie, że odmowa zgody na udzielenie rozwodu jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Nie wrażanie zgody na rozwód przez małżonka niewinnego może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jeżeli jego zachowanie świadczy o tym, że odmowa jest przejawem zemsty na żądającym rozwodu małżonku, szykany lub formą nienawiści. Takie okoliczności musiałyby jednak być przez Pana udowodnione. W ostateczności ocenę stanu faktycznego dokona sąd, i to sąd stwierdzi, czy zachodzą podstawy do orzeczenia rozwodu. Sąd dokonując oceny będzie się kierował również troską o los wspólnych małoletnich dzieci. Podsumowując, wydaje się, iż w Pana przypadku orzeczenie rozwodu będzie utrudnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: