Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Pytanie:

Umowa ubezpieczenia samochodu OC kończyła się 31.12.2009r. W tym dniu podarowałem samochód wartości 2000zł koledze. 2.01.2010 r. kolega wypowiedział umowę ubezpieczenia pismem, które dotarło do ubezpieczyciela 21.01.2010r., załączając umowę darowizny. W odpowiedzi Towarzystwo Ubezpieczeniowe napisało, że umowa nie została rozwiązana bowiem w sytuacji, gdy do końca okresu ochrony pozostało mniej niż 30 dni trzeba wypowiedzieć ją najpóźniej na jeden dzień przed upływem 12 miesięcy. Czy obowiązujące przepisy pozwalają w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę ubezpieczenia i ubezpieczyć się gdzie indziej, czy też zbycie samochodu 31.12 to uniemożliwia i nowy właściciel jest pozbawiony w ogóle możliwości rezygnacji z takiej umowy przez cały następny rok?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 22 mają 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zasadniczo zgodnie z art. 26 wskazanej ustawy umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy doszło do zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę OC z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Należy tu jednak zastosować odpowiednio art. 28 ustawy - „Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 ". Ponieważ do zbycia pojazdu doszło 31 grudnia, zatem w myśl powołanych przepisów w ten sam dzień na nabywcę przeszły prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC. Żeby nastąpiło rozwiązanie dotychczasowej umowy nabywca powinien był ją wypowiedzieć najpóźniej 30 grudnia 2009 r., dlatego uważa się, że doszło do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na okres 01.01.2010 - 31.12.2010 r.

Przypadki rozwiązania umowy ubezpieczenia OC określa art. 33 ustawy. Zgodnie z jego treścią do rozwiązania dojdzie, gdy:
a) upłynie okres, na który umowa została zawarta
b) pojazd zostanie wyrejestrowany
c) pojazd mechaniczny w terminie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia nie został zarejestrowany
d) doszło do zbycia pojazdu (lub utraty posiadania pojazdu na rzecz właściciela), a nabywca (lub właściciel pojazdu) wypowie ją przed upływem 30 dni od zawarcia umowy (przejścia posiadania pojazdu na rzecz właściciela), przy czym stosuje się odpowiednio art. 28 ustawy
e) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza (lub bez zmiany prawa własności)
f) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

iksworodoch

5.2.2010 18:34:13

Re: Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

autor odpowiedzi ma rację, ale nie uwzglednił faktu, że nowy właściciel w istocie wypowiedzial umowę skutecznie - jako nowy posiadacz. Uczynił to w ciągu 30 dni od nabycia. Ubezpieczycielowi jest należna skladka za 1 m-c (styczeń)2010 r, bowiem miesiąc rozpoczety uważą się za pełny.

jozzi

4.2.2010 11:41:22

Re: Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Mam pytanko,czy można rozwiązać umowę OC pojazdu w ciągu 14 dni,jeżeli ubezpieczyciel podniesie składkę?I drugie czy umowy OC zawarte na 1 miesiąc podlegają wypowiedzeniu? Pozdrawiam.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: