e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

Pytanie:

W 2010 roku kończy się moja umowa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność gminy. W 2006 roku wystąpiłem do gminy z wnioskiem o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 2005 roku. Kwota za przekształcenie okazała się bardzo wysoka. Na moje pytanie jak została wyliczona - od rzeczoznawcy usłyszałem, że na jej ustalenie miał wpływ kończący się okres użytkowania wieczystego. Czy w związku z tym mogę wystąpić do gminy o wcześniejsze rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania i zawarcie nowej? Czy też nawiązanie kolejnej umowy może nastąpić dopiero po wygaśnięciu starej? Czy długość zawartej umowy o wieczyste użytkowanie gruntu ma wpływ na wysokość opłaty za przekształcenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

10.1.2007

Użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu. Może Pan wystąpić do gminy o rozwiązanie umowy, lecz jest to sprawa negocjacji. Nie można żądać od gminy rozwiązania umowy. Nawiązanie kolejnej umowy użytkowania wieczystego może nastąpić tylko po wygaśnięciu obecnej.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Wartość tę ustala rzeczoznawca. Zgodnie z przepisami tej samej ustawy wartość nieruchomości wycenia się  przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich.

Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Przepisy nie określają czy i w jaki sposób uwzględnia się fakt, że nieruchomość jest obecnie przedmiotem użytkowania wieczystego potencjalnego nabywcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ