e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwód a nieobecność męża

Pytanie:

Jak można się rozwieść kiedy mąż przebywa za granicą i nie utrzymuje kontaktu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozwód a nieobecność męża

22.7.2002

Rozumiemy, że chodzi o rozwód z osobą, której miejsce pobytu nie jest znane, wiadomo jedynie, ze przebywa za granicą. Jeżeli chce się Pan/i rozwieść należy wnieść pozew rozwodowy na zasadach ogólnych (wzór pozwu dostępny jest na naszych stronach), w którym należy zaznaczyć, że nie podaje Pan/i miejsca zamieszkania współmałżonka, gdyż nie jest ono Pani/u znane i nie jest Pan/i w stanie ustalić miejsca pobytu małżonka i to uprawdopodobnić (uzasadnić). Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym a w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym. Po dokonaniu tych czynności nastąpi (jeżeli zostaną spełnione przesłanki formalne) postępowanie rozwodowe; a jeżeli żądanie rozwodu było uzasadnione, sąd będzie mógł orzec rozwód.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ