Rozwód na jednej rozprawie

Pytanie:

Sąd wyznaczył termin sprawy rozwodowej. Strony nie posiadają dzieci, mają rozdzielność majątkową, całkowicie ustało jakiekolwiek wspólne pożycie stron z racji oddzielnego zamieszkania od ośmiu miesięcy, pozew rozwodowy jest bez orzekania o winie. Chciałabym, aby wyrok o ustaniu małżeństwa zapadł na jednej rozprawie, bez tzw. sprawy pogodzeniowej, zatem występuję do Sądu z wnioskiem w tej sprawie. Proszę o podanie podstawy prawnej jaką mogę podać w tym wniosku.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Witamy,

Uprzejmie informujemy, że obecnie przepisy nie przewidują już obligatoryjnej rozprawy pojednawczej w sprawach o rozwód. Niezależnie od tego, czy jest Pani stroną powodową czy pozwaną, możliwe jest wystąpienie ze stosownym pismem procesowym do sądu, w którym wskazywać będzie Pani, że strony zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu, na dowód czego potwierdzą swoje stanowiska na rozprawie. Należy również wykazać, że brak okoliczności uniemożliwiających orzeczenie rozwodu- np. brak wspólnych małoletnich dzieci.

W takim wypadku sąd najprawdopodobniej wyda orzeczenie na pierwszym posiedzeniu.

Jeżeli zatem obie strony oświadczą zgodnie przed sądem, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, sąd zapewne nie skieruje sprawy do postępowania mediacyjnego.

Oczywiście, możliwe jest wskazanie w piśmie procesowym, że wnioskuje Pani o zaniechanie mediacji w sprawie - podstawą byłby wówczas artykuł 436 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, a w zasadzie brak przesłanek w nim wskazanych- zgodnie bowiem z powołanym przepisem jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Z pisma powinno zatem wynikać, że widoków takich brak.

Reasumując, możliwe jest uzyskanie orzeczenia o rozwodzie już na pierwszej rozprawie, zwłaszcza, gdy strony wnoszą o nieorzekanie o winie i są zgodne w innych kwestiach, w tym choćby odnoszących się do podziału majątku wspólnego.

Z poważaniem,

Redakcja serwisu e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY